Menneskene

Ina Annett Grunnvåg

Ina arbeider bredt innenfor fagområdet fast eiendom, herunder problemstillinger knyttet til kjøp og salg, eiendomsmegling, plan- og bygningsrett, eierseksjonsrett og tomtefeste. Hun arbeider også mye med alminnelig kontraktsrett og selskapsrett og har lang erfaring fra tvisteløsning både i og utenfor domstolene, herunder omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring.

Ina har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har bakgrunn fra advokatbransjen.