Menneskene

Lotte Reiermark

Lotte arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene fast eiendom, skatterett og patent- og varemerkerett.

Lotte har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, med spesialisering på patent- og varemerkerett. Hun har også studert Finans- og økonomistyring ved Handelshøyskolen BI. Før hun begynte i Eie Advokatfirma arbeidet hun i henholdsvis Skatteetaten, Skattedirektoratet og ved Eiendomsskattekontoret. Hun har erfaring med både person- og selskapsbeskatning, eiendomsskatt samt merverdiavgift. Hun har blant annet inngående erfaring med eiendomsskatt på næringseiendom, og har erfaring både med rådgivning/veiledning og klagesaksbehandling.