Menneskene

Stian Schie

Stian arbeider hovedsakelig innenfor fagområdet fast eiendom, herunder med problemstillinger knyttet til kjøp og salg, plan- og bygningsrett, husleierett og eierseksjonsrett. Han håndterer også saker innenfor alminnelig kontraktsrett, familie- og arverett samt selskapsrett. Han har også omfattende erfaring med forsikringsrett.

Stian har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og arbeidet tidligere i forsikrings- og konsulentbransjen. Stian har lang erfaring med tvister i tilknytning til kjøp og salg av bolig, samt omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring.