Kompetanseområder

Familierett, arv og skifte

Våre advokater har kompetanse på og kan bistå med problemstillinger knyttet til familierett, arv og skifte, det være seg ektepakter, samboeravtaler, tvister ved samlivsbrudd, barnefordeling og arverett.