Kompetanseområder

Fast eiendom

Fast eiendom er Eie Advokatfirma sitt kjerneområde. Våre advokater har faglig spisskompetanse på de fleste områder innenfor fast eiendom, herunder problemstillinger knyttet til kjøp og salg, mangler, husleie, jordskifte, tomtefeste, naborett og problemstillinger knyttet til eierseksjonssameier, borettslag eller boligaksjeselskaper

Våre advokater har solid kompetanse innenfor eiendomsrettens område, og vil kunne bistå ved alle problemstillinger av eiendomsrettslig karakter.