Kompetanseområder

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsretten regulerer hvordan en eiendom kan bebygges, utvikles eller brukes. Plan- og bygningsretten vil således være sentral ved vurderingen av hvilke muligheter og begrensninger du må forholde deg til ved bruk og utvikling av eiendommen din.

Våre advokater har solid kompetanse på plan- og bygningsrett og vil kunne bistå deg med rådgivning i tilknytning til dette. Vi kan også bistå deg med søknads- og klageprosesser overfor kommunen ved behov.