Kompetanseområder

Prosedyre og tvisteløsning

Våre advokater vil fokusere på å løse saken på best mulig måte for deg. Det innebærer at vi alltid vil forsøke å løse saken din utenfor rettssystemet. Vi har imidlertid også omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring, dersom det skulle bli behov for en rettslig prosess. Våre advokater prosederer jevnlig saker for både ting- og lagmannsretter.