Kompetanseområder

Skatt og avgift

Det vil ofte dukke opp spørsmål og problemstillinger av skatterettslig karakter i tilknytning til fast eiendom, det være seg spørsmål om de skattemessige konsekvensene av kjøp eller salg av eiendom, utleie eller skatt på næringseiendom. Vi har kompetanse og erfaring på skatterettens område, og vil kunne bistå med problemstillinger knyttet til både person- og selskapsbeskatning, eiendomsskatt og merverdiavgift